Privacy policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekent dit voor U

De website schoonvloerkleed.nl zijn een initiatief/onderdeel van Lenfer Carpet Care BV. Lenfer Carpet Care BV, verwerkt persoons- en financiële gegevens van door u ingevulde gegevens op schoonvloerkleed.nl. Om tot een goede dienstverlening te komen zijn deze gegevens noodzakelijk. Wij dienen zorgvuldig en correct met deze gegevens om te gaan en in de onderstaande verklaring kunt u lezen op welke manier dit bij Lenfer Carpet Care BV. ten uitvoering wordt gebracht. De volgende gegevens worden door ons verwerkt, gebruikt en bewaard. Persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn: – Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres – details van de werkzaamheden – eventuele correspondentie- betaalgegevens.

Verwerken van de gegevens

De gegevens welke wij registreren/ verwerken worden gebruikt voor de navolgende zaken: Uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en gegevens over de opdracht. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen van de overeenkomst facturatie en marketingdoeleinden.

Opslag van gegevens

Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch door wachtwoord beveiligde omgeving alsmede in diverse softwaresystemen welke door Lenfer Carpet Care BV. worden gebruikt. Door Lenfer Carpet Care BV. worden de navolgende systemen gebruikt: – Office 365/ Microsoft b.v. (ten behoeve van o.a. e-mailverkeer ) ,automatiseringssoftware ( Active Campaign ) en administratiesoftware ( Exact), Teamleader (CRM software) en Track-Pod (route planning software).  Op onze Website worden cookies gebruikt, dit om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. – Inzendingen van formulieren op de Website worden in een database opgeslagen.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens maximaal 36 maanden behalve uw email adres en de aard van de opdracht. Uw emailadres en aard van uw opdracht worden gebruikt voor marketing nieuwsbrieven en/of aftersales door Lenfer Carpet Care BV.

Delen van gegevens

Wij delen uw gegeven enkel met de uitvoerende gespecialiseerde reiniger. Verder delen wij geen gegevens met derden.

Beveiliging

Lenfer Carpet Care BV beveiligd gegevens om misbruik, verlies of onbevoegde toegang of handelingen met uw gegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden opgeslagen op een computersysteem welke is voorzien van antivirus en firewall. Uw gegevens worden beveiligd door een sterk wachtwoord. De Website is voorzien van een SSL certificaat waardoor formulieren worden verzonden via een beveiligde verbinding via https:// Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn, verzoek ik U om contact op te nemen met ons via service@lenfergroup.com

Website / Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. Deze gegeven worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden met de website ontwikkelaar gedeeld t.b.v. dit optimaliseren.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Mochten deze niet correct zijn, zullen wij deze aanpassen en als het niet nodig is om deze te bewaren zullen wij ze verwijderen. Om uw gegevens in te zien kunt U een persoonlijk verzoek sturen naar: – Per mail service@lenfergroup.com – Per post naar: Lenfer Carpet Care BV. t.a.v. de directie Oude Landgraaf 20a, 6373 BA Landgraaf.